Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
126
verstandigen ijver gewoonlijk in het geheel niets op.
Ik kan niet nalaten u hier eene zeer wijze opmerking
van een' duitsch geleerde mede te deelen: deze meent,
dat men uit de wijze, waarop de toehoorders bij het
opschrijven te werk gaan, zou mogen besluiten, welk
een geest er in hen woont; want een groot verstand
schrijft op een snippertje papier , een middelmatig op
een kwart blad, een dom verstand op een geheel
vel. — Hoeveel waarheid deze opmerking ook bevat, zoo
mag men tevens hierbij niet uit het oog verliezen,
dat het bij de beslissing der vraag, of men veel of
weinig moet opschrijven , vooral ook aankomt op den
aard van het onderwerp waarover gehandeld wordt.
Een geschiedkundig onderwerp, bij voorbeeld , zal veel
meer aanteekeningen vereischen, dan de verkla-
ring eener opgegevene taak uit eenen klassieken
schrijver. Insgelijks zal men , indien men een compen-
dium tot handleiding gebruikt, niet noodig hebben veel
op te schrijven. In dit geval is het gewoonlijk vol-
doende korte aanteekeningen op een los blad achter in
Let boek, met verwijzing tot de bladzijden, te maken ,
nimmer echter, hetgeen van zelf spreekt , zonder
overleg en eene verstandige keuze. Even zoo raadzaam
als het derhalve in het algemeen is, om geen leeruur
te laten voorbijgaan zonder een boekje voor het op-
schrijven der noodzakelijke aanteekeningen bij de hand
te hebben , niet minder doelmatig mag ook de regel ge-
noemd worden , liever te weinig dan te veel op te schrij-