Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
zijn versland met inspanning op het een of ander voor-
wei p van wetenschap rigt, en hetzelve, onverschillig
f het hem door het oor , bij de mondelijke voordragt
an den onderwijzer , of door het oog , zoo als bij het
lezen van een boek, aangeboden wordt, in zich
'op te nemen en voor de hoofdzaken tot het eigendom
van zijn' geest tracht te maken. De ware aandacht
|moet onverdeeld , en daarenboven aanhoudend op het
ipwezen der zaken gerigt zijn. Hoe moeijelijker ech-
ijter over het algemeen eene onafgebrokene aandacht is ,
ifen hoe schaarsclier het gebeurt , dat de genoemde eigen-
h'
^chappen in gelijke mate bij een' en denzelfden toehoor-
'der worden aangetroffen , des te meer moet de studeren-
![jde jongeling zich in deze schoone schooldeugd oefenen
■ j en geene inspanning ontzien, geen middel onbeproefd
)jlaten om hierin eene zekere vastheid te verkrijgen. Ge-
|j!]lukkig mag hij zich noemen, indien eene bezielende ,
i^evendige en overtuigende voordragt des onderwijzers
lihem in zijn pogen te hulp komt, en hem het aandach-
tig toeluisteren tot een waar genoegen maakt. Niets
ij^aakt den menschelijken geest meer geneigd , om nieuwe
rülideën in zich op te nemen en in eene innige gemeen-
, tjschap met andere geesten te geraken, dan bet levendige
Zwoord van eenen vooral wat goed en edel is bezielden man.
jjln dezen zin spreekt ook Herder, in zijn'reeds meer-
. ijmalen door mij genoemden Sophron, waaruit ik
jniet nalaten kan u eenige hierop doelende plaatsen me-
, de te deelen: » De eerste en noodzakelijkste oefening