Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
TVEGENÜE «ItlEF.
Met groot geiioegeu, waarde Zoon, iieriniier ik. mij
nog altijd de uren , die ik in gezelschap mijner mede-
scholieren iu de vertrekken van onze school heb door-
gebragt, welke wij zoo gaarne bezochten, om door het
bezielende woord van voortreffelijke onderwijzers onze
kundigheden te vermeerderen , ons gevoel te veredelen
en ouzen geest te beschaven en te ontwikkelen. De
meeste leerzalen van het statige gebouw , hetwelk gij
misschien wel eens gelegenheid hebben zult naauwkeuri-
ger te leeren kennen, zijn zeer vrolijk gelegen; de
eerste stralen der opgaande zon begroetten haar met hun
vrolijk licht eu maakten onze zielen als het ware ge-
stemd, om met opgeruimden ziu het geestelijke licht , dat
hier voor ons zou opgaan , in zich op te nemen. Slechts
zelden verschenen wij in deze vrolijke vertrekken, ol
wij waren vau een levendig gevoel vau dankbaarheid
dooidrongen, voor de goedheid ouzer liefhebbende ou-
ders , die o:is nu reeds de gelegcuheid schonken om on-
zen geest met velerlei nuttige kundigheden te verrijken,
ten einde eenmaal het doel van ons bestaan te kunnen
bereiken. Aldus gestemd bragten wij den tijd , zoo lang
onze ouderwijzer nog niet in ons midden verschenen
was, niet in wild getier en woest geraas door , maar