Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
worden , dat de latijusche scholen en gymuasiëu te
negen ure een' aanvang moeten nemeu ; eene liepaling,
waaraau ik ook nog om eene andere gewigtige reden
mijne goedkeuring niet kan ontzeggen. Immers dik-
wijls heb ik het bij mij zelven ondervonden , dat eene
al te sterke inspanning van den geest, dadelijk iu den
vroegen morgen na het slapen ondernomen, mij voor
den geheelen dag stomp maakte en ongeschikt voor eene
aanhoudende werkzaamheid van den geest, heigeen het ge-
val uiet was , als ik mij eerst eenigen tijd met meer
gemakkelijke werkzaamheden of met de herhaling van
het den vorigen dag geleerde bezig hield , voordat ik
de kracht van mijnen geest met de meeste inspanning
aan de mij moeijelijkste zaken besteedde. De natuur toch
zoekt steeds en overal snellen overgang te vermijden ,
en wij handelen dus wijs , wanneer wij ons in alle
omstandigheden aan hare heilige wetten onderwerpen.
Maak het u derhalve , hetgeen ook met onze schoolin-
rigtingen het best overeenkomt , ten regel , om de uren
van den vroegen morgen tot gemakkelijkere studiën en
vooral tot het nog eens overzien van hetgeen gij den
vorigen dag, om u voor de school voor te bercideu ,
gewerkt hebt, te bestedeu , en gij zult u steeds gestemd
gevoelen , om als de klok roept, behoorlijk in de school
te verschijnen en uwen geest daar joro virili parte
in te spannen. — Maar ook mij roept de klok tot andere
bezigheden , daarom vaarwel! tot eene andere keer.