Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
gezonden , of nimmer de proef van een examen zal kun-
nen doorstaan , om in eene hoogere klasse bevorderd of
tot de akademische lessen toegelaten te worden. — Niet
veel beter dan zij , wier verkeerde handelwijze ik zoo
even berispt heb , zijn in mijne oogen de scholieren,
die nimmer op den behoorlijken tijd , maar steeds te
laat in de school verschijnen. Ook bij hen vertoont
zich eene verderfelijke neiging tot wanorde , ongeregeld-
heid en traagheid ; en altijd de laatste of onder de laat-
sten te zijn , wanneer het er op aankomt, om voor de
ontwikkeling van den geest en voor zijn toekomstig ge-
luk te zorgen , is geen teeken van wezenlijken ijver
en ware belangstelling in het begonnen werk. Ten op-
zigte van dit gebrek zijn zij zeer gelijk aan hen , die
zicb niet schamen geheele dagen achtereen het schoolon-
derwijs te verzuimen , slechts hebben zij den moed niet,
om hunne neiging tot traagheid en lediggang zoo open-
lijk aan den dag te leggen , als genen. Somtijds zal
het echter kunnen gebeuren, uit hoofde van huisselijke ,
van hem zeiven onafhankelijke , omstandigheden , dat
een anders vlijtig en ordelijk jongeling niet op den
regten tijd aanwezig is , maar zulke onregelmatigheden
zullen bij hem steeds eene uitzondei ing op den regel
blijven en de ouderwijzer zal ook in dit opzigt zijn'
leerling weten te beoordeelen. Wijsselijk is ook, om
het te laat op school komen tegen te gaan , en tevens
de bijzondere belangen der huishoudingen niet uit het
oog te verliezen, bij ons de bepaling gemaakt ge-