Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
schuwd worden , maar ook krachtdadig tot het vlijtig
bezoeken der school worden aangezet, ofschoon er , helaas !
ook nog in onze dagen vele ouders gevonden worden , die
door al te groote inschikkelijkheid eu door te veel aan
het verkeerde verlangen en de ongegronde klagten hunner
kinderen toe te geven , dikwijls het trage schoolgaan bij
hen bevorderen, en alzoo het waar belang hun-
ner dierbaarste panden uit het oog verliezen. Te
regt zeide reeds Qujnctilianus, die zoo vele goede
wenken voor de opvoeding en het onderwijs van jonge-
lieden gegeven heeft, waarvan verscheidene ook thans
nog de behartiging overwaardig zijn: Mollis illa
educatio ,quam indulgentiam v ocamus , nervos
omnes et mentis et corporis frangit." Jonge-
lingen , die om zulke nietige redenen het schoolgaan ver-
zuimen en door hunne ouders hierin niet worden tegen-
gegaan , zijn diep te beklagen , en de beste raad , dien
men hun geven kan , is , dat zij de studiën maar ge-
heel en al vaarwel zeggen : want het is volstrekt on-
mogelijk , dat een jongeling , die slechts voor spelen , ro-
manlezen endergelijke nietigheden lust heeft en wien men op
deze wijze , uit het verkeerde oogpunt van hem niet te
willen dwingen of plagen , zijnen tijd vrij laat verspil-
len , het doel kan bereiken , dat aan ieder, die zich
aan de wetenschappen toewijdt, is voorgesteld , en het
is in alle geval veel beter, dat zulk een slecht scholier
maar voor altijd vrijwillig de school verlaat, dan dal
hij nog eens met schimp en schande beladen wordt weg-