Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET SCHOOL-LEYEN.
eerste brief.
Volgens onze afspraak, waarde Zoon, rat ik nu voor
de eerste maal de pen op , om u mijne gedachten mede
te deelen over de betrekkingen, waarin gij u sedert acLt
dagen bevindt, en om u door mijnen vaderlijken raad
menige di'oevige teleurstelling te besparen, welke anderen
maar al te dikwijls genoodzaakt zijn te ondervinden.
Zij, die zich over het bezit van een' trouwen en verstan-
digen raadsman verheugen mogen, zijn, in welke om-
standigheden zij zich voor het overige ook bevinden,
altijd gelukkiger te noemen , dan zij , die aan zich zeiven
blijven overgelaten en zich de door anderen verkregene
ondervinding niet ten nutte kunnen maken. Verheug u ,
mijn Zoon, dat gij u onder die gelukkigen tellen moogt.
Van het oogenblik af, waarop de goede hemelsche Vader
u ons gaf, heeft eene zorgdragende en minnende moeder,
heeft een trouwe vader geen' tijd, gcene moeite, geene
inspanning gespaard om u tot een' vromen , deugdzamen,
1