Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
wctcii , dal er andere vertalingen zijn , dan die hij zich
zeiven vervaardigd heeft. — Maar ik stap hiervan af ,
om nog eenige opmerkingen over de voorbereiding in
het algemeen te maken. Wil men zich voor de school-
uren goed voorbereiden , zoo stelle men dit niet tot kort
vóór den schooltijd uit, maar doe bet steeds zoo spoedig
mogelijk , en zie dan, vóórdat men naar school gaat, de
opgegevene taak en lessen nog eens over. Wie de voor-
bereiding tot op het laatste oogenblik verschuift, valt
niet alleen onder verdenking van een ligtzinnig en na-
latig scholier te zijn , maar hij zal ook in de meeste ge-
vallen slecht voorbereid op school komen. Het is immers
maar al te vcaar : schielijk geweten , schielijk vergeten.
Ook gebeurt het niet zelden , dat men op het eene oogen-
blik , niettegenstaande alle moeite en inspanning , den zin
van eene plaats maar niet vatten kan, terwijl dezelve
ons op het andere , wanneer wij haar op nieuw beproeven ,
als van zelf in het oog valt. Zoo ook doen wij dik-
wijls óf bij het bewerken van andere plaatsen , óf in onze
leerboeken ontdekkingen , die een onverwacht licht
over eene moeijelijke en ons tot nog toe onvenstaanbare
plaats verspreiden. Van deze en dergelijke voordeden ,
als ook van de innige vreugde, die uit het bewustzijn
van door inspanning van eigene krachten iets gevonden
te hebben ontspringt, moet hij wel verstoken blijven , die
zich den tijd niet gunt om zich goed voor te bereiden,
maar zijne taak steeds tot het laatste oogenblik verschuift.
Slechts hij , die zich wel voorbereid heeft, kan met
8*