Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
dergelijke vertaliugen voorhanden , die tot niets nut zijn. De
klassiek gevormde man heeft ze niet noodig ; de in de oude
letteren niet ondei wezene kunstenaar, de wetenschappelijke
leek is er slecht aan toe , wanneer hij door haar zijnen
smaak veredelen en in den geest der Oudheid indringen wil.
Zij zijn alzoo slechts voor de behoeften van trage scholieren,
die van werken een' afkeer hebben , berekend , en door de-
zen worden zij dan ook getrouw bij de hand genomen. Wat
kan voor hen, die op geenerlei wijze het nut inzien , dat
eene gepaste , op eene grondige voorbereiding gerigte vlijt
voor den studerenden jongeling heeft , wenschelijker
zijn , dan zich een boek te kunnen aanschaffen , dat vol-
gens hunne meening elke voorbereiding rijkelijk vergoedt.
Hoe moet zulk een bedrog , dat zij aan zich zelve en
hunne leermeesters plegen , elk gevoel voor grondige
studie, allen lust voor de wetenschappen in hen ver-
stikken ? Met heiligen ijver zou men willen uitroepen:
odi profanum vulgus , als men van zulk eene
wanorde op de scholen hoort; men moet den onderwij-
zer prijzen , die zulk onbruikbaar en ongeoorloofdhand-
wcrkmanstuig aan de vlammen opoffert. — Ik houd zelfs
de volledigste en beste vertaling ter verligting van de
voorbereiding voor ondoelmatig. Eerst in latere jaren
wanneer men zoo ver gekomen is , dat men met een
critisch oog de eigenaardigheden der talen en de wijze
van voorstelling van den schrijver kan opmerken en in-
zien , zal men goed bewerkte vertalingen met nut kun-
nen vergelijken. Een scholier moet in het geheel niet