Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
hrecdvoerin; niteen te zetten , het voorbereiden tot iets en-
kel werktuigelijks verlagen. Slechts van hen , wien deze
noodzakelijke hulpmiddelen ter dienste staan , kan men met
regt eene voldoende voorbereiding vorderen.— Tot de onge-
oorloofde hulpmiddelen behooren : vooreerst, uitgaven met
ongepaste noten, welke zijn of zoodanige , die niet voor
de behoeften van vlijtige scholieren berekend zijn , maar
slechts den luijen leerling den toegang tot een heiligdom
openen zullen , hetwelk hij niet waardigis te betreden , of
zoodanige , welke zonder smaak een mengelmoes van
geleerde aanmerkingen aanbieden, die de scholier niet ge-
bruiken kan; terwijl ik niet eens gewagen wil van de oude
ezelsbruggen, als daar zijn de lapwerken vanGerma nicus
Sincerus, de uitgavenin»woiu//tMi nell i i, het nietswaar-
dige Lexicon van Schrevelius, en anderen; endanten
tweeden , vertalingen. Gelukkig zijn wij in ons vaderland
tot nog toe voor het menigvuldige onheil bewaard ge-
bleven, dat in lateren tijd, op buitenlandsche scholen, voor-
al in Duitschland, door de laakbare bemoeijingen van
hen is gesticht geworden, die met steeds vaardige be-
reidwilligheid de eerwaardige gedenkteekens van griek-
sche en romeinsche kunst en geleerdheid in een vlugtig ver-
vaardigd , den schoonen vorm van het oorspronkelijke
niet zelden verwringend, vreemd kleed zoeken te steken ,
en de verhevene vernuften der Oudheid, alzoo opge-
sierd , in klein-formaat uitgaven, voor zeer geringen
prijs voor de geheele wereld verkrijgbaar stellen.
Evenwel zijn van sommige schrijvers ook in onze taal
8