Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
«reu verscbijneu , en dan eerst zal liij uit de verklaring
van den schrijver het regte nut trekken. Laat u, waar-
de Zoon , niet door de schijnbare moeijeiijkhedeu van
zulk eene voorbereiding afschrikken ! Het is waar, voor
den tragen scholier , die een' afkeer van werken heeft,
verlang ik veel , maar voor den zoodauigen schrijf ik de-
ze regelen , waarvan ik zelf het nut ondervonden heb ,
niet ter neder ; de vlijtige jongeling zal spoedig in elke
bezigheid, die tot eene goede voorbereiding behoort,
eene genoegzame oefening verkrijgen , en wat hem in den
beginne moeijelijk scheen , zal weldra zijne liefste bezig-
heid worden , want niets is geschikter om de krachten der
ziel in hare veelzijdigheid bezig te houden , dan eene
zorgvuldige , naauwgezette voorbereiding op de eene of
andere taak uit eenigen klassieken schrijver. En lijdt al
eens het ijverig streven van den jeugdigen geest op deze
of gene moeijclijke plaats schipbreuk , hierdoor late men
zich evenwel niet afschrikken: een bekwaam meester zal
tot deze ontoegankelijke plaatsen den weg weten te ba-
nen. — Ik heb zoo even van geoorloofde literarische hulp-
middelen voor de voorbereiding gesproken ; hiertoe breng
ik een geschikt woordenboek en eene goede spraakkunst;
verder , indien men geene bijzondere oudheidkundige wer-
ken bezit , ten minsten een toereikend lexikon van zaken
en personen , eindelijk ook eene of meerdere schooluitga-
ven met doelmatige noten, dat is met zulke, welke de geest-
kracht van den jongeling en opwekken en bezig hou-
den , maar die niet door alles , wat hij zelf vinden moet,