Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
III
scholier de hem nog onbekende woorden slechts in een
aantcekeningsboekje opschrijft en hier en daar, ten
opzigte der spraakkunst , den een' of anderen regel toe-
past , dan noem ik dit nog geenszins eene voldoende
voorbereiding. Alleen door onafgebrokene opmerkzaam-
heid op den grammatikalen 'zamenhang der volzinnen
en op den vorm van stijl , door eene naauwkeu-
rige kennis van zaken en personen , door vlijtig te
letten op de grondbeteekenis der stamwoorden en der-
zeiver Synonyma , waarbij voor meer geoefende scholie-
ren ook nog het opmerken der rhetorische en aesthe-
tische schoonheden gerekend mag worden , zal men in
staat zijn in den geest eens schrijvers in te dringen
en zich den inhoud der opgegevene taak geheel eigen
te maken. Hierbij mag men ook niet vergeten, de
taak eenige malen hard op te lezen en vervolgens de
voorloopige vertaling derzelve in de moedertaai te be-
proeven ; deze oefening toch zal veel tot de bevestiging
der door de eigenlijke voorbereiding verkregene kennis
bijdragen en zal voor de leeruren ons de keuze van geschikte
woorden en uitdrukkingen veel gemakkelijker maken. « Het
lezen ,"zegt Herder, » en luid lezen der beste schriften
in elke soort van stijl en voordragt, zonder dwang , op
de natuurlijkste wijze en overeenkomstig het onderwerp
voorgedragen , geeft aan de spraak , zoo wel als aan den
geest zeiven , eene groote verscheidenheid en buigzaam-
heid." — Heeft een scholier zich op deze wijze voorbe-
reid, dan kan hij met een gerust geweten in de leer-