Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
het doel der voorbereiding voor elk afzonderlijk leeruur.
Men make zich met den inhoud van de opgegevene
taak bekend, zoeke haar zelfstandig te bevatten , en
prente zich de voornaamste definitiè'n vast in het ge-
heugen.
Van bijzonder gewigt is de voorbereiding voor het
onderwijs in de talen en voor de in de scholen te lezen
klassieke schrijvers, dewijl men zonder haar uit de
leeruren zelve slechts weinig nut trekken kan. Bij het
onderwijs in de spraakkunst make men vooral veel werk
van zijn geheugen, en vcrschijne nimmer op de school,
zonder zich de opgegevene vormen en de regelen der
woordvoeging naauwkeurig te hebben eigen gemaakt.
Dan zal men de voorbeelden , die ter oefening opgege-
ven worden, gemakkelijk uitwerken en de vragen van
den onderwijzer naar genoegen kunnen beantwoorden.
Bij het lezen der klassieke schrijvers kan , even als
bij de zoogenaamde bijwetenschappen, eene algemeene
en eene bijzondere voorbereiding plaats vinden. De al-
gemeene heeft betrekking op den inhoud der te lezen
schriften in het algemeen , op de levensbijzonderheden van
den schrijver zei ven , op den tijd waarin het boek vervaar-
digd werd, zelfs op den stijl en andere hiertoe betrekkelij-
ke omstandigheden. Wel weidt gewoonlijk ook de on-
derwijzer over deze zaken in eene bijzondere inleiding
uit, maar daarom verzuime men toch nimmer , indien
men de noodige hulpmiddelen hiertoe bezit, de eigene voor-
bereiding. Want indien ik zelf een onderwerp onderzocht