Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
ook huisselijken arbeid vordert, zeer geschikt, ter on-
derscheiding van de eigenlijke zelfoefening , de school-
vlijt noemen. Bijna alle uren , voor verschillend onder-
wijs bestemd, vorderen voorbereiding. Deze zal de vlijtige
scholier, die zich werkzaamheid tot gewoonte gemaakt
heeft, het eerst beöogen. Zij moet de ziel ter ontvanging
van het goede zaad, dat in de uren van onderwijs
uitgestrooid wordt, vatbaar maken ; zij is even nood-
zakelijk als bet ouderwijs zelf, want slechts in eenen
wel beploegden en vruchtbaar gemaakten akker kan het
zaad zeker ontkiemen en welig opgroeijen. Deze voor-
bereiding zal naar de verschillende onderwerpen ver-
schillend zijn moeten. Heeft zij betrekking tot de we-
tenschappelijke kundigheden , dan is bet best, dat men
zicb reeds vooraf over de eene of andere wetenschap ,
die behandeld zal worden, een algemeen overzigt zoekt
te verschaffen , en daartoe het leerboek, hetwelk bij het
onderwijs gebruikt zal worden, voorloopig doorleest.
Wel zal bij zulk eene eerste lezing nog veel duister
blijven , maar men zal er tocb dit voordeel van heb-
ben , dat men den omvang der aan te leeren weten-
schap naauwkeurig leeit kennen en zich misschien ook
met de hoofdverdeelingen der te behandelen stoffen be-
kend maakt. Heb ik toch eerst de grenzen van een rijk
mij in het geheugen geprent , en ken ik de hoofdwe-
gen , die door hetzelve heenloopen , dan zal ik mij ook
gemakkelijk in deszelfs binnenste deelen leeren te regt
vinden. Dit teregtvinden in de binnenste deeleu zij dan