Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
geest geene vorderingen maakt zoo moet ook ieder
scholier denken , indien hij zich den schoonen naam van
een' werkzamen, vlijtigen jongeling verwerven, indien
hij het doel van zijn streven bereiken wil. Slechts op
één punt moet al zijne inspanning gerigt zijn, slechts
eene gedachte moet zijne geheele ziel vervullen ; met bet
vaste voornemen , om steeds voorwaarts te schrijden op
de baan der wetenschappen , moet hij dagelijks aan zijne
bezigheid gaan, en de vaderlijke vermaning , welke de
oude Peleus eens zijnen jeugdigen Achilles toeriep:
3) aJi» èqiaxti'fuy nai VTtfiqoyoy tfi^fixu aXXaiy
in den edelsten zin des woords genomen , mag als leen-
spreuk nooit uit zijn geheugen gewischt worden. Van de
waarheid dezer stelling, van de onvoorwaardelijke nood-
zakelijkheid eener zoodanige handelwijze is gewis ieder
jongeling , die maar eens mei ernst over hel doelwit van
zijn schoolleven heeft nagedacht, volkomen overtuigd;
het kan derhalve thans niet in mijn plan liggen nog lan-
ger hierover te spreken; liever wil ik het wezen van de
echte schoolvlijt u op deze wijze duidelijker trachten voor
te stellen , door de voornaamste voorwerpen, waarop zij
gerigt moet zijn, op te noemen , en u de beste middelen
om haar te bevorderen aan de hand te geven. Want vele
jongelingen, wien men vlijt eu ijver voor de school-
welenschappen niet ontzeggen kan, plegen juist in dit
opzigt het meest te dwalen ; de hun aangeborene neiging
tot werken voert hen tot dingen , die voor het bereiken
van hel doel der school, zoo al niet overtollig , toch