Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
li de aan tocgebragt bad , is sedert, gisteren alles weer in
W levei: en beweging en heerscht er eene onophoudelijke
I drukte op onze velden. Thans nu de stralen der zon de
, lijpe aien op nieuw vergulden , is alles naar de akkers
heengesneld ; groot en klein , oud en jong verzamelen
met wakkeren ijver de vruchten van het land , en vrolijk
] breidt zich de blaauwe hemel over dit schoone beeld der
' algenieene bedrijvigheid uit. Zulk een beeld heeft iets
buitengewoon aanlokkends en opwekkends; sprekend
ziet men het immers hierin , dat de mensch tot werkzaam-
heid, tot het besteden zijner krachten geboren is, en
, met dit beeld voor oogen schijnt ons de lediglooper , de
luiaard niet veel beter toe , dan — om uu van dit harde
woord eens gebruik te maken — een levenlooze klomp.
Werkzaamheid is het beste schild tegen eene menigte on-
deugden en dwaasheden , werkzaamheid het voortreffe-
! lijkste middel om onze krachten en aanleg te ontwikkelen ,
de zekerste weg om voor anderen nuttig te worden en ons
zelven eene rijke bron van vreugde te openen. Te regt mogt
daarom Messchaert zeggen: »Overal, in de geheele
schepping van God , heerscht eene gestadige beweging
en werkzaamheid. Waar de onbezielde natuur schijnt
te rusten, ontwikkelt zij door hare rustelooze kracht,
in het verborgen eene nieuwe wereld : nergens is vol-
strekte stilstand of rust ; uit de verrotting en de verdel-
ging zelve worden nieuwe schepselen iu andere gedaanten
geboren. De redelooze , maar bezielde wezens rondom
ons worden door tallooje natuur- en kunstdriften , tot