Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
1Ü3
hij kau alles , slechts deakeu kaa hij aiet. Tea audereu
is den broodgeleerde elke vordering op de baan der
wetenschappen onmogelijk , want wetenschappelijke vor-
deringen bestaan niet in een dikwijls herhaald inpren-
ten van het geheugenwerk, maar in de aanwinst van nieuwe
uitkomsten van het denken : evep als staal en steen tegen
elkander gestoten de schitterende vonk uitlokken , zoo
ontspringt in levendiger aanschouwing uit de onderlinge
wrijving van twee gedachten eene derde nieuwe, - maar
zulk eene aanschouwing is den broodgeleerde niet moge-
lijk. Ten laatsten is de broodgeleerde op den zekeren
weg om te versuffen en te verdierlijken. Met ossen en
paarden , met visschen en jageu houdt hij zich liever be-
zig dan met boeken; hij werkt meer voor de maag dan
voor den onsterfelijken geest. Maar eindelijk wordt de
wetenschap hem toch eene weldadig voedende koe.
» Voor d* een is zij de reïne hemelsche Godin , voor d' ander
Een welgemeste Itoe , die hem van boter voorziet."
(Schiller.)
Vaarwel, waarde Zoon ! —
achtste brief.
Nadat tien dagen achtereen een bijna onafgebroken re-
gen het binnenvoeren der granen verhinderd en er vele scha-