Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
klaren ; Jat zij verre ï immers gij zelf hebt van een de-
zer wetenschappen reeds het vak uwer keuze gemaakt,
en zult er dus een groot gedeelte van uw volgend
leven aan toewijden: maar alwie deze verhevene bron-
nen van menschelijke kennis niet met den geest van
echte wetenschap])elijkheid behandelt , alwie ze slechts
als middelen beschouwt om zich tijdelijk geluk te ver-
werven , alwie uiet met eene steeds levendige weetgierig-
heid in hare geheimen zoekt binnen te dringen , maav
ze slechts als enkel geheugenwerk behandelt, alwie niet
om der wetenschappelijke kennis wille , maar slechts om
het examen studeert , die is een broodgeleerde , die ver-
laagt zich zeiven tot broodstudie , en tegen den zoodanigen
is mijn hevig verwijt gerigt. Maar genoeg hiervan,
mijn drift is reeds weder bedaard. — l)e treurige ge-
volgen van zulk eene verloochening van den echt weten-
schappelijken zin zijn gemakkelijk op te maken. Voor-
eerst is de broodgeleerde niet in staat zich zijne weten-
schap behoorlijk eigen te makea , en hetgeen men zich
niet heeft weten eigen te maken , hetgeen men zich niet
levendig voorstellen kan , zoodat men er geheel en al
van doordrongen is , maar slechts gebrekkig in het geheu-
gen heeft opgenomen , dat kan men ook niet in het leven
behoorlijk in toepassing brengen ; wanneer de broodge-
leerde zijn geheugen verliest , dan is hij van God en men-
schen verlaten , hij komt zelfs met de grootste inspanning
tot geene andere uitkomsten dan tot die , welke hij aan
de van buiten geleerde boekengeleerdheid te danken heeft ;