Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
bevorderen studeerde; hoort wat reeds Gesner (*) iu
vroegeren tijd zeide: Amandae sunt literae pro-
pter se, non modo tanquam instrument urn pa-
nis lucrandi. Computatores in doctrina raro
proficiunt, neque perveniunt ad aliquem eru-
ditionis gradum." Maar ik, wil u ook niet verhe-
len , dat juist zij , die uit ware roeping , uit ware hoog-
schatting der geestontwikkeling , zicb niet de weten-
schappen bezig houden , gewoonlijk door deze minzame
meesteressen , ook zelfs ten opzigte van het uiterlijk le-
ven , niet karig bedeeld worden. Zoo kies dan tusscheu
echte wetenschappelijkheid en de armzalige knoeijerij eener
broodstudie.
Gaarne wilde ik u mijne gedachten over den eigenlij-
ken aard der zoogenaamde broodstudie en bare verder-
felijke gevolgen zoo duidelijk mogelijk mededeelen ;
daarom voeg ik er nog het volgende bij , niet zoo zeer
uit bezorgdheid , dat gij tot zulk eene lage beschou-
wing van de waardij der wetenschappen , tot zulk eene
onwaardige , den ambachtsman voegende , wijze om ze
te beoefenen , zoudt kunnen vervallen , dan wel om u
in staat te stellen uwe medescholieren voor dit vergif
der scholen op het nadrukkelijkst te kunnen waarschuwen.
Het komt geheel niet in mij op, om de studie der
Godgeleerdheid, Regtsgeleerdheid,Geneeskunde, enz. (want
deze wetenschappen worden in het dagelijksch leven ge-
woonlijk broodstudiën genoemd) voor knoeijerij te ver-
(*} Gesner, Isagoge , § 34.