Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
delende zal bet uwen aandrang tot keunis nooit aan
stof, uwer vlijt nooit aan gelegenheid tot inspanning,
uw hart nooit aau ware innige zelfvoldoening ontbre-
ken.
Indien nu reeds de zoo even afgekeurde veelweterij
doorgaans met de waarde der wfctenschappen en met de
juiste hoogschatting der geestoutwikkeling niet is over-
een te brengen , dan zijn ook die jongelingen , welke met
de eerste intrede in de school al hun studeren naar een
enkel vast bepaald doel berekenen , waaraan zij dikwijls
reeds iu de wieg zijn toegewijd geworden, en die, dit
doel onophoudelijk najagende , elk dieper indringen in de
wetenschappen , hetwelk , om mij zoo eens uit te druk-
ken , niet in hunne kraam te pas komt, voor onnoodig
houden, een ander dwaalspoor ingeslagen, dat naar-
mate het meer algemeen is , des te nadeeliger gevolgen voor
de wetenschappen en het maatschappelijk leven beeft. Hun-
ne studie is broodstudie: hun zijn de wetenschappen enkel
een middel om voordeebge ambten te erlangen; hunne
handelwijze bij het aanleeren derzelve is geheel en al
die van een' ambachtsman ; enkel op uitkomsten , niet op
onderzoek der gronden , is zij gerigt, en is eenmaal het
gevreesde examen , om welks wille men zich wel met
de resultaten van de eene of andere wetenschap bekend
maken moest, gelukkig, ofschoon ook na duizend ang-
sten , doorgestaan , dan werpen zij de nietswaardige we-
tenschappelijke vodderij op zijde , en behouden slechts
het noodzakelijkste handwerksgereedschap; toch zijn zij