Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
ren , waarbij eene aanhoudend ingespannen vlijt het
regte brood des levens kruidt en tot kostelijke lekker-
nijen bereidt, toe te leggen. Vlied, mijn Zoon! deze
verkeerde wijEe om uwe weetgierigheid te bevredigen,
vlied haar als de pest, als de zonde. Vele scholen zelfs
kunnen zich, helaas! van zulk eene uitventende geleerd-
heid niet vrijspreken , en meenen juist daardoor voor
hare kweekelingen regt nuttig te worden , dat zij in
bonte verscheidenheid waren uitkramen , wier bezit
voor scholieren meer nadeelig dan nuttig is. Houd u
veel liever aan de spreuk van den edelen Romein:
» quid veruin atque decens , euro et rogo et om-
nis in hoe sum.'' Slechts wat de gewigtigste belangen
van den mensch betreft, wat duurzaam en op de edelste wij-
ze gelukkig maakt, het eeuwig ware , goede en schoone zij
het voorwerp uwer weetgierigheid; wijd slechts aan het
onderzoek hiervan uwe krachten, uwen ijver, uwe vlijt.
En hebt gij leeren inzien, dat dit het is , het-
welk zich steeds jong en frisch aan den onderzoekenden
geest voordoet, dan zullen u de mutta van de nieuwer-
wetsche veelweterij ongeroerd laten ; dan is er eenheid en
vastheid in uw streven naar kennis gekomen ; dan blijft
gij getrouw aan de wet der natuur , waarin eene vaste
reeks van oorzaken en gevolgen, nooit echter een kinder-
achtige sprong tot het tegenstrijdige of vreemdsoortige
zigtbaar is. Ja, waarde Zoon, sapere aude! Wat gij
uwe weetgierigheid waardig keurt, zoek dat volkomen te
doorgronden ; wat gij doet , doe dat goed, — Zoo han-