Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
getracht het schoolleven zoo veel mogelijk in al (kszelfs
verscheidenheid voor te stellen, ten einde den jongelieden,
in de verschillende omstandigheden, waarin zij gedurende
de schooljaren zich bevinden, tot eerC trouwen gids
te zijn. De vorm is geheel aan dien van het duit-
sche werkje gelijk gebleven, omdat ik geen' hartelijker
toon van spreken of schrijven kende , dan dien van
een' vader tot zijnen zoon, en op deze wijze hoopte op
mijne jeugdige lezers den meesten indruk te zullen maken;
de stof zelve is dikwijls veranderd, gewijzigd, besnoeid
of uitgebreid geworden, naarmate de inrigting van
ons schoolwezen zulks vorderde, terwijl tevens de
uitspraken , die de duitsche schrijver, ter bevestiging
zijner raadgevingen en lessen, uit de schriften zijner
landgenooten heeft aangehaald, zoo veel mogelijk door
plaatsen uit nederlandsche schrijvers zijn vervangen
of aangevuld gemorden. De woorden uit de oude klas-
sieke schrijvers overgenomen, kéb ik onvertaald gela-
ten , ten einde de knapen aan te sporen zelve kunne
krachten hieraan te beproeven en hen reeds hierdoor
tot zelfwerkzaamheid op te wekken.
Mogt de nederlandsche jeugd door het lezen en
herlezen dezer brieven zich gedrongen gevoelen, om
hunne schooljaren , dien heerlijken tijd des menscke-
lijken levens , op eene doelmatige en nuttige wijze te
besteden, om met alle vlijt en inspanning aan de ont-