Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
dom , met eer en genoegen wonen kan : " niets smeekt liij
vuriger van den Gever alles goeds af, dan sterkte en
kracht, om den ingeslagen weg te kunnen volbrengen ,
opdat hij niet , midden op denzelven vermoeid staan
blijvende , zijnen medemenschen en zich zelven tot eene
lastige plaag worde. i
Vergun mij , eer ik verder ga , nog eenige woorden
over de uit ware hoogschatting der geestontwikkeling
voortspruitende weetgierigheid hier bij te voegen. Veel-
weten is geene weetgierigheid , even als veel doen he-
melsbreed van de ware vlijt verschilt. Evenwel be-
speurt men bij studerende jongelingen veel meer eene
schadelijke, aan kinderlijke wijsneuzige nieuwsgierig-
heid gelijkende veelweterij , dan de echte , ware weet-
gierigheid. Zij willen alles leeren , en leeren daarom
niets grondig ; zij proeven overal met gretige lippen van
de menigvuldige spijzen , welke eene menigte van geeste-
lijke koks hun met voorkomende vriendelijkheid toe-
bereiden ; zij overladen hunne maag , bederven huunen
smaak , en als het er op aankomt om van het geestelijke
voedsel, dat zij gebruikt hebben, rekenschap te geven ,
staan zij met beschaamde kaken daar. En , hetgeen nog
nadeeliger is , oud en nieuw, het noodzakelijke en over-
bodige , het nuttige en schadelijke, alles mengen zij
dooreen en verwennen zich, door het dwaze besnuf-
felen van ontelbare voorwerpen, langzamerhand zoo
zeer , dat zij op het laatst niet meer in staat zijn om
zich op eene waarlijk krachtgevende wijze van stude-
7