Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
ming het is om harea weldadigen gloed over gansche ge-
slachten te verspreiden , worde opgetrokken.
Hoe voordeeiig onderscheidt zich de jongeling , die
op deze wijze studeert , van vele anderen , wier doel ik
later opgeven zal. De overtuiging van de innerlijke
waarde der ontwikkeling van den geest, de hoogschatting
van het wetenschappelijk leven , vervult hem met de
regte liefde voor zijne roeping en met eene steeds le-
vendige weetgierigheid naar alles , wat hem zijn ver-
heven doelwit nader kan Lrengen. Verre van de we-
tenschappen als een handwerk of ambacht te beoe-
fenen , beschouwt hij reeds het leven op de schooi
als doel op zich zelf , niet als middel voor een ver-
wijderd uitwendig doel ; zonder laakbare bijoogmerken
streeft hij het meest naar de kostbare goederen van wijs-
heid en deugd en leeft in de overtuiging , dat hem in
het bezit van deze, ook het andere, waar naar zoo
velen enkel en alleen streven , ik meen de middelen
ter onderhouding van zijn aardsch bestaan , ten deel zal
vallen; in jeugdige onschuld verheugt hij zich over el-
ken aanwas zijner geestelijke kracht en kweekt met zorg-
vuldige vlijt den teederen lentebloesem aan , die als voor-
bode van eenen bedrijviger zomer en vruchtdragenden
herfst, zijn inwendig leven versiert. Geene gedachte is
voor hem schrikwekkender , dan die van een stumper in
de wetenschappen te blijven en zich niet, zoo als Her-
der zegt: »een eigen land te verwerven , waar hij geheel
en al te huis is, w^aarin hij; verzekerd van zijn eigen-