Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
En lioe zou het treurige voorbeeld van dien jonge-
ling uit onze buurt iramer uit uw geheugen gewischt
kunnen worden, die bij uitstekende gaven van den
geest , welke bij onder de leiding van zijnen bekwamen
leermeester reeds in hooge mate ontwikkeld had, evenwel
de waarheid van het oude spreekwoord : Qui proficit
in litteris et deficit in moribus, plus deficit
quam proficit, op eene treffende en waarschuwende
wijze bevestigd heeft. — Daarentegen behoort eene regte
hoogschatting der ontwikkeling van den geest zoo zeer tot
het eigenlijke wezen van den geleerde , dat het als
van zelf in het oog valt , dat ook de beste mensch ,
het deugdzaamste karakter zonder deze eigenschap niet
geroepen zijn kan , om het rijk van kennis en weten-
schap uit te breiden of hetzelve met goed gevolg tegen
de aanvallen van onkunde en bijgeloof te verdedigen.
Daarom moeten voovtdurende hoogschatting der ontwik-
keling van den geest en onwankelbare achting voor de
zedewetten in de ziel des jongelings op het innigst ver-
eenigd zijn , indien de school haar doel, het grondves-
ten namelijk van een echt wetenschappelijk leven, in
hem bereiken zal. Dit zijn de twee elementen , op wier
onderlinge vereeniging elke vordering in de studiën,
in de wetenschappelijke ontwikkeling berust: ontbreekt
het eene dan blijft het andere zonder werking ; aan
eene wezenlijke volmaking van den mensch is niet te
denken , zoo niet op deze beide steunpilaren het heer-
lijke gebouw der geestelijke verlichting, wier bestem-