Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
gewigt is dan die: wat weet gijl— Eveneens is eene
waardige en doeltreffende voorbereiding tot den stand
van geleerde , wiens hoogste bestemming het is , in alle
opzigten een toonbeeld der menschheid te zijn , zonder
een onafgebroken streven naar zedelijke volmaking , niet
denkbaar. Ik kom steeds weder terug op betgeen ik
u reeds in een' mijner vorige brieven, waarin ik over
het gewigt der schooljaren sprak , op het hart heb zoe-
ken te drukken ; ook herinnert gij u zeker nog de heer-
lijke plaats, die ik u onlangs uit Feith's Ouderdom
over het schoon der deugd voorlas :
Gelukkig hij , wiens hart, nog teer en Hgt bewogen ,
Zich door het schoon der deugd van zelf voelt aangetogen ,
Die , vroeg reeds door haar rust en stil geluk bekoord ,
Geen' donderslag behoeft, waar hij haar spreken hoort!
Hoe bloeijend zal zijn jengd , hoe rijp zijn grijsheid wezen!
Hij heert geen slangenbeet van 't naberouw te vreezen ,
Zijn leven was een dag vol lieven zonneschijn ;
Zijn dood zal hem een nacht vol zoele ruste zijn.
o Sterfling , wie gij zijl! nw kort verblijf op aaide
Is voor uw' eed'len geest van oubesefbre waarde ;
Geen enkel oogenblik vlugt ongewroken heen.
't Behoudt zijn invloed , waar het lang voor ons verdween.
God heeft aan elke daad haar wis gevolg beschoren.
Niets was in 't groot heelal ooit doelloos of verloren,
O Woeker met uw jeugd , waar u de jengd nog vleit.
Zaai als de zon nog stooft, gij zaait voor de eeuwigheid !
Wat valsche llikkring hier onze oogen moog' verblinden ,
Slechts op den weg der deugd is *t waar geluk te vinden.