Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
moeten slechts om haar zeiver wille , uit reine liefde tot
dezelve beoefend worden , en zonder braafheid en deugd
is geene wezenlijke vordering in eigene ontwikkeling,
geen voortgang in de wetenschappen denkbaar. Tref-
fend en schoon zegt in dezen zin een geacht schrijver (*):
»Alle aardsche belangen moet gij,uit uwe ziel verban-
nen , als of niets dan de God der waarheid en der lief-
de en de geest des onderzoeks voor u bestond. Niet u
zeiven behoort gij thans meer toe. Alwie den heiligen
sluijer der waarheid tracht op te ligten , doch aan
haar niet zijn geheel bestaan , terwijl hij zich in stille
aandacht aan haar overgeeft, toewijdt, alwie de hem
te gemoet komende en afgebcdene Godheid versmaadt ,
die begaat eene onuitsprekelijke zoude."
Alzoo is eene voortdurende hoogschatting der geeste-
lijke ontwikkeling en eene onwankelbare achting voor de
zedewettcn , het voornaamste wat ik in eenen scholier
vorder, die zijn doel bereiken wil. Ik neem deze beide
eigenschappen hier te zamen , dewijl zij zich in het beeld
van een goed scholier doorgaans niet wel laten van een
scheiden. Want wat is de mensch in het algemeen ,
wat de scholier zonder deugd en braafheid? Ofschoon
wij waarheid en zedelijkheid als de hoogste doeleinden
des menschelijken levens beschouwen, is en blijft toch
de zedelijkheid het hoogere , daar slechts in zijne da-
den de wezenlijke waarde van den mensch ligt opge-
sloten , en de vraag : wat zijt gij ? van oneindig meer
(*) Steffen's Idee der Universität. S, 102.