Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
lier , lioe hij zijn moet, te verplaatsen , en ik behoef
u derhalve niet langer, zoo als ik in mijnen vorigen
brief doen moest, op den drempel van het schoolleven ,
om mij zoo eens uit te drukken , terug te houden.
Dewijl dan de ware roeping tot studeren niet van
uiterlijke omstandigheden kan afhangen, maar eene inwen-
dige zijn moet, die , geen acht slaande op de verblijden-
de uitzigteu , die de dienst der wetenschappen voor het
uitwendige leven aanbiedt , maar alleen lettende op de
stem van God, den aandrang der ziel zoekt te bevredigen ;
daarom moet ook aan de geestelijke ontwikkeling, over-
eenkomstig deze goddelijke roeping, het eerst , op de
school en de Akademie , vervolgens geheel het volgende
leven door gearbeid worden. De ontwikkeling der edel-
ste krachten , die de goede hemelsche Vader den mensch
geschonken heeft , moet door den studerenden jonge-
ling als het hoogste beschouwd worden , waarnaar hij
met alle mogelijke inspanning streven moet , maar ook
de man , die de leerjaren reeds achter den rug heeft ,
mag dit verheven doel zijns levens geen oogeublik uit
het oog verliezen. En even als in den helderen spiegel
der waarheid zelfs het geringste vlekje onaangenaam in
het oog valt en deszelfs glans benadeelt , zoo moet ie-
der , die zich aan de dienst der waarheid gewijd heeft,
haar in vrome onschuld, met een rein gemoed en reine
handen naderen , indien zij hem de kostbare gaven,
wier bezit het voorwerp van zijn verlangen is, zal
toereiken. Of met andere woorden : de wetenschappen