Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
ping tot studeren toeken (want ik zou u in het tegen-
overgestelde geval dringend vermaand hebben , liever
eiken anderen levensweg in te slaan , dan dien , wel-
ke tot het heiligdom der wetenschappen voert); maar
ik voeg er tevens mijne vaderlijke bede bij , dat gij
door onverpoosden ijver , door aanhoudend streven
naar het eenige wat u thans noodzakelijk is , door dage-
lijks toenemende braafheid en deugd, het goede ver-
trouwen tracht te regtvaardigen , hetwelk een groot ge-
deelte van het geluk uwer liefhebbende ouders uitmaakt.
Vaarwel! —
zevende brief.
Terwijl ik thans voortga, waarde Zoon, om met
u te spreken over hetgeen een scholier van zich zei-
ven vorderen moet, die het doel der school tot eigene
zelfvoldoening tracht te bereiken, doet zich het aller-
eerst een voorwerp ter beschouwing aan mij op, het-
welk met hetgeen ik u onlangs over de ware roeping
tot studeren geschreven heb, zeer naauw te zamen hangt
en tevens een' belangrijken trek in het beeld van een
goed scholier uitmaakt. Gij zult mij heden des te lie-
ver met uwe aandacht volgen , daar ik mij voorstel , u
geheel en al iu het inwendige leven van eenen scho-