Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
jongeliDg in staat ware te oordeelen , zoo verlangt men
toch over het algemeen te veel van zijne nog ongeoe-
fende oordeelskracht, wanneer men aan hem deze be-
slissing onvoorwaardelijk wil overlaten. Somtijds zal het
wel eens gebeuren, dat sive felicitate quadam^
sive bonitate naturae, zoo als Cicero(*) zegt, den
regten weg insla, maar vaker zal hij voor inwendi-
gen aandrang houden , wat slechts een gevolg is van
de omstandigheden waarin hij zich bevindt ; vaker zal
hij de stem van God wanen te vernemen , wanneer eigen-
lijk slecbts het lokaas van uiterlijke goederen , van eer ,
van roem, van een gemakkelijk en rustig leven hem vlei-
jend tracht te verleiden, — Zoo roep ik dan aan alle
jongelingen, die even als Hercules op den kruisweg,
op bet punt zijn om de groote vraag te beslissen,
waarvan voor het grootste gedeelte bet geheele geluk van
bun volgend leven afhangt, de welgemeende vermaning
toe: beproeft u zelve met heiligen ernst, beproeft de
krachten van uwen geest, beproeft of gij in waarheid
de tot de studie der wetenschappen opwekkende stem van
God in uw hart verneemt: laat echter dit onderzoek niet
aan u zelve alleen over, maar boort meer nog dan naar
u , naar den raad uwer liefhebbende ouders , omzigtige
opvoeders en geschikte en brave leermeesters.
Aan u , waarde Zoon, geef ik aan bet slot van de-
zen brief de geruststellende verzekering, dat ik u roe-
C) Ojffïc. I. c, 32.