Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
ren , zij er dat nog wel van maken zullen , wat zij liet
meest wensehen. Intusselien logenstraft Len hierin de
oudervinding dagelijks , en geen wonder ! want deugt '
de stolTe niet, wat zal er de arbeider van maken,
hoe bekwaam hij ook zij I " De knaap, die tot
een' geleerde moet opgeleid worden, kan zich zei-
ven natuurlijk niet raden ; hij moet zich op het oor-
deel zijner ouders en leermeesters verlaten. Hoe vele
vaders kunnen zich niet losmaken van de gedachte, dat
hunne zonen slechts in die betrekking , waarin zij zelve
tevredenheid en welvaart vonden , gelukkig kunnen wor-
den ; de verwachting , om den beminden zoon eens als
opvolger in hetzelfde ambt te zien optreden, is zoo
streelend, dat zij haar maar volstrekt niet kunnen op-
geven : hoe vele ouders , vooral uit den stand der hand-
werkslieden en landbouwers , kunnen zich geen grooter
geluk voor hunne kinderen voorstellen , dan hen tot den
geleerden stand te verheffen ; eer en glans bij de we-
reld , welvaren , zelfs rijkdom , een gemakkelijk leven
zijn in hunne oogen onafscheidbaar aan dezen stand ver-
bonden. Ja, vele ouders laten zich zelfs door de lig-
chamelijke zwakheid hunner kinderen tot de verkeerde
meening verleiden , dat zij voor de studie der weten-
schappen bijzonder geschikt zouden zijn. »De knaap moet
studeren 1 " is de gewone leus van zulke ouders ; maar
is hij daartoe geschikt? de beantwoording van deze
vraag is hun eene bijzaak ; een' inwendigen aandrang
tot studeren te willen verlangen , schijnt hun belagdie-