Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
de schoonste vmchten van te plukken. Wel is waar,
de leeraren mizer latijnsche scholen en gymnasicn zullen
het niet aan rcijze vermaningen en nvttige lessen in
dit opzigt laien ontbreken, en nimmer verzuimen
hunnen jongeren steeds het groote gewigt der schooljaren
voor oogen te houden: maar met dat al heeft de
ondervinding mij geleerd, dat het voor den onder-
wijzer onmogelijk is, eiken leerling in al zijn doe7i
en laten naauwkeurig na te gaan en hem overal
met goeden en wijzen raad op zijde te staan ,
zoodat de hnaap dikwijls het verkeerde pad reeds is
ingeslagen, voordat nog de ondenvijzer in de gele-
genheid was, hem den regten weg aan te wijzen.
Op grond hiervan heb ik gemeend met de uitgave
van dit werhje voor de nederlandsche studerende
jevgd nuttig te kunnen zijn. Het is grootendeels
bestemd voor hen, die gymnasiën en latijnsche scholen
bezoeken , om eenmaal tot de koogeschool bevorderd en
tot den stand van geleerde opgeleid te morden; even-
wel zullen ook zij, die op fransche scholen of zooge-
naamde instituten de jaren hunner jeugd doorbrengen,
om dóór tot nuttige leden der maatschappij gevormd
te worden, in deze brieven vele opmerkingen en raad-
gevingen vinden , die ook voor hunne ontwikkeling en
vcn-ming van veel nvt zijn' kunnen.
Op het voetspoor van den duitschen schrijver heb ik