Boekgegevens
Titel: Zakwoordenboekje: bevattende eene verzameling van mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden en van woorden, die met ee, oo of ei moeten geschreven worden: ten dienste van hen, die gaarne goed Nederduitsch wenschen te schrijven
Auteur: Kroeze Ramaker, H.
Uitgave: Zwolle: Tijl, 1835
2e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 J 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203925
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zakwoordenboekje: bevattende eene verzameling van mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden en van woorden, die met ee, oo of ei moeten geschreven worden: ten dienste van hen, die gaarne goed Nederduitsch wenschen te schrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
vu
olue schoone moedertaal luWcr te schrijven, i» tle
wensch van den êchrijver.
Aldus luidde het voorberigt voor de eerste
uitgave. Bij dezen tweeden druk heb ik niets an-
ders te voegen, dan dat ik, om dit werkje nog
doelmatiger te maken, een lijstje van woorden,
welke met g moeten gespeld worden^ in hetzelve
heb gevoegd j terwijl ik den regel omtrent de «pel-
ling met ch heb doen vooraf gaan. Het zal geene
herinnering behoeven^ dat die woorden, welke in
het bedoelde lijstje niet gevonden of onder den ge-
geven regel niet gebragt kunnen worden, de spelling
met ch vereischen.
Hartelijk wensch ik, dat de^e tweede, en in vele
opzigten verbeterde en vermeerderde uitgave, het-
zelfde ruime onthaal als de eerste njoge te beurt
vallen.
ZVVOllE^
3o Julij i835.
ir. KROKZK R.iMAKËRc