Boekgegevens
Titel: Zakwoordenboekje: bevattende eene verzameling van mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden en van woorden, die met ee, oo of ei moeten geschreven worden: ten dienste van hen, die gaarne goed Nederduitsch wenschen te schrijven
Auteur: Kroeze Ramaker, H.
Uitgave: Zwolle: Tijl, 1835
2e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 J 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203925
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zakwoordenboekje: bevattende eene verzameling van mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden en van woorden, die met ee, oo of ei moeten geschreven worden: ten dienste van hen, die gaarne goed Nederduitsch wenschen te schrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI
deren. Elk toch, die weet dat toonen en hleehen de
scherplange o en e rereischen, zal in aantoonen en
eerhleeken niet de zachtlange o en e bezigen: zoo
lal ook hera, welke de spelling Tan reizen kent,
die Tan reiskoets, reiszak, enz. niet duister wezen.
Om evenwel, door al te groote beknoptheid, niet
te Teel Tan den leerling te Tergen, waardoor hij
ligtelijk fouten zoude maken^ heb ik, in de meeste
gCTallen, de spelling van een werkwoord en zelf-
standig- of bijvoegelijknaamwoord opgegeven, en
bij sommige nog die der bijwoorden gevoegd.
Hoezeer ik mij de woordenboeken van de Heerea
we1la5d, siegesbeek, llihlee en agkos, gelijk Ook
dat van h. habtih, j®. tot gidsen had uitgekozen,
bespeurde ik echter meermalen verschil in de be-
paling van het geslacht, en omtrent de wijze der
spelling. Van dit verschil heb ik een lijstje als aan-
hangsel hierbij gevoegd j doch in het werkje zelf
het geslacht bepaald, zoo als zulks, overeenkomstig
mijne meening, behoorde te geschieden.
Dat dit boekje niet slechts voor onderwijzer en
leerling nuttig moge zijn, maar elk, die het ooit
zal gebruiken, tot eenen leidraad verstrekko, om