Boekgegevens
Titel: Zakwoordenboekje: bevattende eene verzameling van mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden en van woorden, die met ee, oo of ei moeten geschreven worden: ten dienste van hen, die gaarne goed Nederduitsch wenschen te schrijven
Auteur: Kroeze Ramaker, H.
Uitgave: Zwolle: Tijl, 1835
2e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 J 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203925
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zakwoordenboekje: bevattende eene verzameling van mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden en van woorden, die met ee, oo of ei moeten geschreven worden: ten dienste van hen, die gaarne goed Nederduitsch wenschen te schrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
ik alechts de mannelijke en vrouwelijke zelfstan-
dige naamwoorden in hetzelve opgenomen, en do
onzijdige achterwege gelaton, zoodat die woorden,
welke niet in dit werkje aangetroffen worden, tot
het laatste geslacht behooren. Ook heb ik de woor-
den, wier geslacht algemeen bekend is, of welke
onder regels, die geene of weinige uitzonderingen
dulden, kunnen gebragt wordenniet opgeteekend,
maar de bedoelde regeU vooraf laten gaan. Nog zij
den gebruiker herinnerd, dat men het geslacht der
zamengestel^e woorden, doorgaans bij derzelver
grondwoorden moet zoeken. Ik zeg doorgaans; om-
dat mij de ondervinding heeft doen zien, dat niet
altijd het geslacht der zamengestelde zelfstandige
naamwoorden zich schikt naar het laatste deel der-
zelve.
In de lijst der scherplange e en o, en des twee-
klanksei diene men onder het oog te houden, dat
ik, om de meestmogelijke kortheid te behouden,
alleen de gebruikelijkste stamwoorden daarin heb
opgenomen en dat de woorden, welke in de ge-
noemde lijst niet aangetroffen worden, de spelling
der zachtlange e en o, en van den klinker ij vor-