Boekgegevens
Titel: Zakwoordenboekje: bevattende eene verzameling van mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden en van woorden, die met ee, oo of ei moeten geschreven worden: ten dienste van hen, die gaarne goed Nederduitsch wenschen te schrijven
Auteur: Kroeze Ramaker, H.
Uitgave: Zwolle: Tijl, 1835
2e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 J 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203925
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zakwoordenboekje: bevattende eene verzameling van mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden en van woorden, die met ee, oo of ei moeten geschreven worden: ten dienste van hen, die gaarne goed Nederduitsch wenschen te schrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
IV
hem het geslacht of de spelling gevraagd wordt,
na te zien?— Om dit werk den leerlingen over
te laten keur üc af^ omdat dit niet zelden de orde,
zoo noodig bij het ondenvijs, verstoort; of het mogt
zijn, dat men eiken leerling een woordenboek konde
toeschikken. Dit is echter in de meeste scholen
ondoenlijk, waar de geldelijke omstandigheden van
onderwijzer en leerling zulks niet gedoogen, omdat
de gewone woordenboeken te hoog in prijs, en de
kleine niet datgene zijn, wat zij wezen moeien»
Deze zwarigheid, 'die zeker velen met mij onder-
vonden hebben, zocht ik, door de uitgave van dit
woordenboekje, uit den weg te ruimen. Het kleine
formaat toch maakt het tot een gemakkelijk zak-
woordenboekje, dat zonder veel moeite mede ge-
voerd, en iederen oogenblik geraadpleegd worden
kan. Tn scholen, waar de onderwijzer den leerlingen
zelf de schoolbehoeften beschikt, veroorzaakt het
geene zware kosten, om eenige dezer woordenboek-
jes onder hen te verdeden, waardoor zij zich zeiven,
in twijfelachtige gevallen, kunnen helpen, en den
onderwijzer tijd en moeite sparen.
Om de noodige beknoptheid te verkrijgen, heb