Boekgegevens
Titel: Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Auteur: Baudet, P.J.H.
Uitgave: Utrecht: J. van Boekhoven, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. F 30
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203916
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Axonometrie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Vorige scan Volgende scanScanned page
m

5 -i
YOORBERIGT.
Het uilzigl op cene meer ahjemeene beoefening
der technische vakken in Nederland deed mij hel
voornemen opvallen, om eene bijdrage te leveren
tot de studie der beschrijvende meetkunde.
Moge al het onderwerp den wetenschappelijken
beoefenaar der toegepaste iviskunde ivel bekend
zijn, over hel algemeen wordt de axonometrie nog
iveinig gebezigd.
Voor zooverre mij bekend is, verscheen er in
onze taal niets over, met uitzondering van enkele
aanwijzingen in werken over Iteschrijvende meet-
kunde, waarbij clan nog uitsluitend de isometrische
vom'stelling is opgegeven.
Toch verdient zij ruimere beoefening en toepassing.
Van hare practische bruikbaarheid kunnen het
Lehrbuch der Mechanik en de Yademecums van
Prof. Weisbach getuigen. Door hare eenvoudig-
heid, juistheid en duidelijkheid beveelt zich de
axonometrie aan ieder aan, die hel regtlijnig