Boekgegevens
Titel: Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Auteur: Baudet, P.J.H.
Uitgave: Utrecht: J. van Boekhoven, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. F 30
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203916
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Axonometrie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Vorige scan Volgende scanScanned page
ff.\
straal een cirkel. Projecteer van dezen cirkel een
willekeurig aantal punten op O'X, tv. D. E. F, enz.
in D', E', F', enz. en trek uit de projectiën lijnen
D'd, E'e enz. evenw. 0'Y. Bepaal hierop d, e, f, enz.,
als in de vorige constructie, dan zijn deze punten
eener ellips, als projectie van een' cirkel op een
vlak, dat daarmede niet evenw. is. Trek dan eene
kromme lijn door d, e, f, enz., dan zal deze, hij
benadering, de te bepalen ellips zijn.
Aanmerking. Even als aan het slot der vorige
§ is opgemerkt, is de gevonden ellips niet de pro-
jectie van een cirkel met 2 d" als straal beschreven,
2
maar van een cirkel, wiens straal = q 9428
d" is. Voor de schaal der x moeten dus de duimen
en strepen in de ware grootte gelden.
2" Constructie. Bepaal, Fig. 15, het middelp. N
en eene middellijn FG- des cirkels, evenwijdig met
de as der X volg. § 12 of § 14.
Trek door N, eene lijn evenw. met AB, de zijde
van drieh. ABC van § 6, en maak NH = NI = 2
d"". Trek nu eene ellips met IH als as en die door
F gaat; dan zal deze de gezochte projectie des cir-
kels zijn.
Die middellijn toch van den in het horizontale
vlak gelegen cirkel, welke evenwijdig met AB loopt,
is evenw. met vlak ABC en gelijk aan hare
projectie.