Boekgegevens
Titel: Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Auteur: Baudet, P.J.H.
Uitgave: Utrecht: J. van Boekhoven, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. F 30
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203916
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Axonometrie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Vorige scan Volgende scanScanned page
ff.\
X en der y, en construeere het grondvlak DEFGrH in zijn
■waren stand ten opzigte dier assen. Men projecteere
de hoekpunten op O'X als D', E', F', G', H' en
I', en trekke uit deze punten lijnen evenw. met OT
en neme daarop D'd = D'D, E'e = Vs E'E Pi = il'I,
enz. en construere veelhoek, defgh.
Trekt men nu iK evenwijdig met O'Z en gelijk de
gegeven hoogte, en vereenigt K met de punten d,
e, enz. dan is de pyramide voltooid.
Tot bepaling der schaal, volgens welke de afme-
tingen der pyramide moeten gemeten worden, kan
het volgende dienen.
De lijn HG-, evenwijdig zijnde met O'X, is gelijk
H'Gr'. De schaal der x en ook die der z is dus de
zelfde, als die, waarnaar de fig. DEFGH geteekend
is; die der Y is de helft daarvan.
Intusschen is H'G', als projectie op het hellend
vlak ABC beschouwd, de projectie van Ag.
§ 15. Werhstuh. Met gegeven straal en middelpunt
een cirkel te beschrijven in een der vlakken van pro-
jectie of in een daarmede evenwijdig vlak.
Stel, dat de cirkel in het vlak der xy moet liggen,
de 'S. en j van het middelp. 2,5 d™ e» 3 d™ zijn en
de straal 2 dm.
Constructie. Trek, Fig. 13, uit 0',0'P loodr.
O'X, en beschouw deze weder als as der y. Neem
dan O'F' = 2,5 d-, en trek F'M loodr. O'F' en = 3
d"", construeer met M tot middelpunt en 2 d"* tot