Boekgegevens
Titel: Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Auteur: Baudet, P.J.H.
Uitgave: Utrecht: J. van Boekhoven, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. F 30
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203916
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Axonometrie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Vorige scan Volgende scanScanned page
IIL
TOEPASSIXa DEE AXONOMETRIE.
§ 12. WerhtuJc. Hen regthoehig ^arallelopipedum
anisometrisch (n: m: p = 5: 9: 10) te teehenen, welks
lengte x = 5 d/^, breedte y = 4 (Z™, hoogte — is,
en dat met het grondvlak op het vlak der xy staat,
zoodanig, dat een hoekpunt in den oorsprong en eene
ribbe in de as der x ligt. Zie Eig. 10.
Constructie. Construeer, volgens § 9, een drie-
hoek DEE, welks zijden ED, EE en DE in reden
zijn van de getallen 25, 81 en 100 (n', m^p'^). Deel
de hoeken van dien driehoek midden door, dan vor-
men de deellijnen DO', EO'en EO'het geprojecteerde
assenstelsel, zoodat DO'de as der x, EO' die dery,
EO' die der z is.
Trek nu, door een willekeurig punt T in het ver-
lengde van EO', de lijn BA loodregt op dat verlengde,
uit A, de lijn AC, loodregt BO', en uit B,BClood-
. regt op het verlengde van AO', dan kan driehoek
ABC beschouwd worden, als het vlak van projectie
van Fig. 5, § 5.