Boekgegevens
Titel: Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Auteur: Baudet, P.J.H.
Uitgave: Utrecht: J. van Boekhoven, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. F 30
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203916
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Axonometrie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
ff.\
dus -
2DE
AO DE + DE + EF
en, door analogie ,
_ 1 2 n^ 00
EO ~ K
2m2
m' + n2 + p'
UU' _ "1 / 2 p2
EO "" m' + n' + p^' CO " |/ m^ + n^' = p"^'
§ 11. De keuze der getallen m, n en p is niet
geheel onbepaald. De bepaling toch van de projectie
van het assenstelsel, door middel van den driehoek,
welks zijden door m^ n^ en p' worden uitgedrukt, sluit
reeds in zich, dat elk dezer tweede magten kleiner
moet zijn, dan de som der beide andere.
Behoudens dit vereischte, kan men voor m , n en p
willekeurige getallen nemen.
Bij de isometrische axonometrie is m = n = p. Alle
lijnen, die evenwijdig met eene der assen loopen,
worden daarbij, in projectie, in dezelfde reden verkort.
AO BO CO y s
Zijn twee der getallen m,nenp gelijk, dan heet
de projectie monodimetrisch.
Bij de anisometrische axonometrie zijn de drie
getallen m,nenp ongelijk. 1)
De aard en afmetingen van het af te beelden voorwerp
zullen veeltijds de keuze van een dezer stelsels bepalen.
In het algemeen zal eene isometrische voorstelling
1) Isometrisch gelijkmatig, anisometrisch ongelijkmatig, mo-
nodimetrisch slechts in twee rigtingen gelijkmatig.