Boekgegevens
Titel: Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Auteur: Baudet, P.J.H.
Uitgave: Utrecht: J. van Boekhoven, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. F 30
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203916
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Axonometrie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Vorige scan Volgende scanScanned page
ff.\
men ze gewoonlijk loodregt op elkander, zoo als in
Pig. 3, en onderscheidt ze in horizontaal en verti-
caal projectie-vlak. De projectiën, in die vlakken
gelegen, worden naar die vlakken benoemd. De
horizontale projectie A' ligt dus in het horizontale
projectie-vlak MO, de verticale projectie A", in het
verticale projectie-vlak NP.
§ 3. Legt men door eene lijn AB, fig. 3, vlak-
ken, die loodregt staan op de beide projectie-vlak-
ken, dan zijn hunne doorsneden met de projectie-
vlakken (A'B' en A"B") de projectiën der lijn AB.
In de stereometrie wordt bewezen:
1°. dat in de projectie eener lijn de projectiën al
harer punten gelegen zijn;
2°. dat de projectie eener regte lijn ook eene regte
lijn is, en wel die, welke de projectiën harer uit-
einden vereenigt;
3". dat de verhouding van eene lijn tot hare
projectie afhangt van den lioek, dien de lijn met
het projectie-vlak maakt, weshalve evenwijdige lijnen
tot hare projectiën dezelfde verhouding hebben.
§ 4. Indien, in Pig. 4, XOY en XOZ de hori-
zontale en verticale projectie-vlakken zijn, en men
door O een vlak YOZ brengt, loodregt op hunne
gemeene doorsnede of as OX, kan dit laatste vlak
als derde vlak van projectie dienen, zoodat dan K,
Q en N de drie projectiën van het punt P zijn.
Zoo nu alleen de afstanden PK, PQ en PN van