Boekgegevens
Titel: Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Auteur: Baudet, P.J.H.
Uitgave: Utrecht: J. van Boekhoven, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. F 30
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203916
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Axonometrie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Vorige scan Volgende scanScanned page
1.
ALGEMEEXE BEPALINGEN.
§ 1. Tot de bepaling van een punt in de ruimte
is het voldoende, de voetpunten te kennen der lood-
lijnen, die uit het punt worden neergelaten op twee
elkander snijdende vlakken, wanneer de stand dezer
laatste gegeven is.
In Eig. 3 zijn de genoemde loodlijnen AA' en
AA" de projecterende lijnen van A; de voetpunten
A' en A" zijn de projectiën van het punt A; de
vlakken MO en NP, waarop geprojecteerd wordt,
zijn de projectie-vlakken.
Dat de heide projectiën van A de ligging van dat
punt volkomen bepalen, wordt duidelijk, als men
zich voorstelt, dat uit A' en A" de projecterende
lijnen worden opgerigt, wier snijpunt A dan het te
bepalen punt is. Het is klaar, dat, ter bepaling
van A, ook de projectie A' benevens de lengte der
projecterende lijn AA' dienen kan.
§ 2. De elkander snijdende projectie-vlakken kun-
nen een willekeurigen boekvormen: intusschen stelt