Boekgegevens
Titel: Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Auteur: Baudet, P.J.H.
Uitgave: Utrecht: J. van Boekhoven, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. F 30
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203916
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Axonometrie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Vorige scan Volgende scanScanned page
ff.\
OH
projectiën, afzonderlijk genomen, vaak geen 't minste
denkbeeld van de geprojecteerde figuur geven.
Men zal dus genoodzaakt zijn, wil men zich bij
de aanschouwing der projectiën, de figuur zelve
voorstellen, in de verbeelding die beide projectiën
te combineren. Daartoe behoort veel oefening en
inspanning, meer dan men eischen mag van den
lezer van eenig werk over werktuigkunde, natuur-
kunde, enz. Vandaar dan ook, dat voor dergelijke
werken de beide beschreven methoden, naar gelang
van omstandigheden, afwisselend, soms met eenige
wijziging gebruikt worden, soms beide voor het
afbeelden van hetzelfde voorwerp.
De Axonometrie nu vereenigt in zich de voor-
deelen van beide.
Keeren wij tot de drie projectie-vlakken van zoo
even terug, en leggen wij een vierde vlak zoodanig
door de drie assen, dat de te projecteren figuur in
de driehoekige pyramide gelegen zij, door de vier
vlakken afgesneden.
De stand van dit vlak kan zoo gekozen worden,
dat de projectiën der lijnen in de figuur, die even-
wijdig met ééne der drie assen loopen, eene bepaalde
verhouding met die lijnen zelve hebben. Projecteert
men nu de figuur benevens de rigting der assen op
dit vierde vlak, dan zal de daardoor verkregen
projectie, op zich zelve genomen, bijna altijd reeds
voldoende zijn, om een goed denkbeeld te geven van