Boekgegevens
Titel: Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Auteur: Baudet, P.J.H.
Uitgave: Utrecht: J. van Boekhoven, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. F 30
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203916
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Axonometrie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Regtlijnig teekenen: gronden der axonometrie
Vorige scan Volgende scanScanned page
ff.\
Plaatst men namelijk eene doorschijnende plaat
tusschen het oog en het voorwerp, en trekt men
dan op die plaat lijnen, die voor het oog de
omtrekken van het voorwerp en van zijne bijzondere
deelen bedekken, dan ontstaat op die plaat eene
teekening, die letterlijk perspectivisch wezen zal.
Het beeld, dat de lijnen der teekening in het oog
vormen, is identiek met het beeld, dat de omtrek-
ken van het voorwerp voortbrengen. Ware het
mogelijk, in de teekening de Ideur en verlichting
van het voorwerp volkomen na te bootsen, dan
zou het oog de teekening, op behoorlijken afstand
geplaatst, niet kunnen onderscheiden van het
origineel.
Ik zeg met opzet: „het oog," omdat de beelden,
in beide oogen tegelijk gevormd door een zelfde
vooi-werp, niet kunnen vervangen worden door de
beelden, die slechts ééne teekening voortbrengt.
Het vervaardigen van eene perspectivische teeke-
ning op de beschrevene wijze is echter niet wel
mogelijk.
De leer der perspectief doet de regels kennen,
volgens welke, zonder aanschoiiwing van het voor-
werp, de bedoelde teekening kan verkregen worden
uit de afmetingen en den stand van het voorwerp
en uit den stand van het doorschijnend vlak en
van het oog.
Hoe juist nu echter ook die teekening zij, is zij