Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
II VOOKBEIUGT.
schrijven, wat zij kunnen lezen, maar vooral van het
vroegtijdig verlaten der school, en wel op een' leejtijd,
wanneer der hinderen verstand nog niet genoeg werlczaam
is, om taalkennis in toepassing te brengen.
Wij zijn van oordeel, dat van buiten geleerde bepalingen
van taaldeelen, enz., al te ras vervliegen voor den tijd,
dien onderwijzer en leerlingen daartoe verbruikt hebben;
wij honden er van allerlei brieven en andere opstellen te
laten vervaardigen, veelvuldig stukken in proza en poëzie
te dicteren, dikwijls gebrekkige opstellen te doen verbete-
ren, en uit dat alles den leerlingen kennis der taal en
een' goeden stijl bij te brengen.
Niettegenstaande sommigen een afkeurend oord-eel vellen
over het gebruik van foutieve opstellen, hebben wij er ons
steeds wel bij bevonden. IFaarom zou ook hieruit niet
even groot nut te trekken zijn, als uit het voorschrijven
en verbeteren van gebrekkige letters op het hord bij het
klassikale schrijfonderwijs ?
Wij hebben daarom dit werkje als een vermig op de
goede boekjes, die in deze soort bestaan, zamengesteld en
de fouten niet onder rubrieken gehragt, maar door elk-
ander gemengd. Ook hebben wij, dunkt ons, onnatuur-
lijke fouten vermeden. Verder hebben wij getracht zooda-
nige volzinnen te geven, die ongezocht aanleiding bieden
tot leerrijk gesprek; daartoe hadden wij sinds lang eene
menigte voorbeelden opgeteekend en hieruit het driehon-
derdtal geschiktste genomen. Wij hebben er enkele dicht-
stukjes bijgevoegd en, gedachtig aan de allergebrekkigste
afschriften van goede verzen en liederen, die ons gedurig
onder de oogen komen, hadden wij er gaarne meer en
pan onze beste dichters geplaatst, doch de meer beeldrijke