Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
297. ' Quitantie.
Ontvangen van den door den Heer P. Derks
koopman te Elburg gevolmagtigden J. de Baan
de zom van een honderd en vijftig Guldens tot
sluiting van rekening van anno passato.
Tiel 5 Meij 1849, G. de Vlag.
zegge ƒ350—.
Advijsbrief.
Den Heer G. Snel te Nijkerk,
Mijn Heer!
Hebbe de eer te berichten als dat ik heden
op Uw afgegeven, eene traite op twee maand
naar dato groot ƒ250— aan de orde van de
heer Geb. Ligt, nfet twijfelende of U zult dezelve
als naar gewoonlijk gelieven te honoreeren.
mij in UE geeèrde orders aanbeveelende
hebbe ik de eere te zijn
uwen vriend
Tiel de 14 Junij 1849. R. Bes.
zegge ƒ250.
Twee maand, na dato, gelieft UEd betalen,
aan den Heer Gebr. Ligt, of orde, de som van
twee honderd vijftig guldens. Het zal UEd. va-
lideeren, in rekening, als volgens advijs, van
Uw dienaar
De heer, G. Snel, Nijkerk. R. Bes.
298. Fragment uit een brief.
Voor voor eergisteren toen vond de zoon van
onzen door den koning" nieuw benoemden bur-
gemeester aangestelden Veldwagter, een vreemde-
ling levenloos als een lijk in bosch en toen werd
er dadelijk gerucht in 't dorp en kwam eenen
stoet dorpelingen met hun gewoon geschreeuw
aan te loopen en toen wou men hem weggedra-
gen hebben en toen moest hij blijven leggen tot