Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
Vau de door den Koning van Spanjen uitgeloo-
ven vijf en twintig 1000 kroonen mocht de ver-
moorder daarom geene genotlijkheid hebben.
295. Beste Vrind
ik heb in geen langen tijt niets van UEd. ge-
hoort. Zout u wel het pleizier willen te hebben
om een dag of drie bij mijn te logeeren. Je moet
wete 'tisjuist kerremis. Als gij mag, komen wij
je tegen ik en mijn broer ga dan ten vier uren
uit. Ik ben verzogt uw als kommunicatie te be-
rigten alsdat Jan niet Piet het bloemzaad mot
hebbe. Je kent immers Flip en hein de twee jon-
gens van den Duitsen boekverkooper dicht nabij
de plantazie wel, nu den oudsten is sedert drie
maand in eens plotselijk subiet gestorven en de
jongste heeft mij de goudvink en sijsjen verkogt.
Ze kosten mijn een dukaat.
Ik heb dikwijls uw broer aan zen belofte trach-
ten te herhinneren jegens een oude bierkruik,
maar hij zeit, bij warmte gaat het zoo ver-
schrikkelijk gaauw in bederf over. Wij hebben
laast met onze verkijker drie uur wijd weg geke-
ken. Nu wij hoopen allemaal dat u zult komen,
ik noem mij u liefhebbende Vriend
N. N.
296. Schep gij in gierigheid behagen
O mensch weest gierig op de tijd
Eer dien uw vrugteloos ontglijd'.
Die vrekheid zult gij uw nooit beklagen ?
Ja trekt vrij van uw bezigheid
Een reeks van uuren om de schatten
Van deugd en wijsheid te be.....
Hoe meer gij steelt door dit beleidt
Hoe hooger gij Gods naam zult eeren
De tijd kan niemant regt waardeeren.