Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
deden het luid snikken en sehrijen van alle het
scheepsvolk uitbersten.
285. Tromp noemde zijnen onderhorigen altijd kin-
deren, en zij hem bestevaar, zoo veel hadden
zij hem lief, en achting.
286. In 1096 begonnen de kruistochten te beginnen,
■ïvaar onderscheidene keeren, Nederlanders aan
deel namen. In 1595 de gebroeder Houtman
van gouda deden eene handelreis na de Oost, en
twee jaar later winterde Jakob van Heemskerk
en de zijne over op spitsbergen, terwijl in het
daarop volgende jaar Olivier van Noort aanging
zijne rijs rond de waerelt.
287. In 1555 deedt Karei afstand van de regeering,
zijn zoon Philips hem opvolgde. Dertien jaar
later de tachtig jaren oorlog begon. In 1567
wierd de Unie van Utrecht geslooten, en twee jaar
verder zweerden zij Philips den tweede af. Door
welke ramp stond de zaken van onze provintien
in 1584 zoo haggelijk te staan? In 1609 wierd
er van weerszeiden tot een twaalfjarig bestant
gesloten, het gene dus in 1624 einde, als wan-
neer den krijg op nieuws van voren af begon,
tot daar in 1648 tot Munster den vree tusschen
Spanje en ons vaderland besloot, en gene deze
vrij verklaarden. Men had toen van Spanje mo-
gen zeggen: Zij is van den os op de ezel ge-
huppeld.
288. De ooijevaar is eene der belangvolste trekvogels.
In de tweede en driede maand des jaars komen
zij gewoondelijk in onze landsdouwen. Men
zegt in engeland gene zijn. Ons land overvloeit
echter van dezelve.
289. Den zoon van den vriend van mijnen vader is