Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
281. De iawoonders dezer gewesten in lage en wate-
rige landouwen geplaast, hier en ginder van den
woeste golven zoo wel als van machtige en heers-
zugtige nabuuren gedrijgt, ja onder malkanderen
doorgaansch verdeelt, heeft zich echter dikwijls
tegen de mogendste vorsten der aarde kunnen in
staat zijn te beschermen. Immers hebben zij nim-
mer haar vrijheid verlooren, als om te luisterijker
denzelfden weder te herwinnen.
282. M...... Ilarperts Tromp, eene onzer helden op
zee, was nog maar elf jaren, toen hij zijn va-
der verliest; Harpert Tromp hadt zich in de
berugte zeestrijt voor gibralter in Italië dap-
per gekwijt; en werd kortelings na denzelven
op de wal van Guinee door een zeerover aange-
tast, in het gevegt waarmede hij 't leven ver-
loor. Nu gaf de manschap de moet op en in
weerwil het hardroerige jammeren en smeeken
van den jongen knaap: zult gij mijn vader zijn
dood niet vreken! overgaven ze zich.
283. De jeugdige Tromp hoorde men in geene twee
jaar iets van, gedurende dien tijd diende hij de
rover als kajuitwagter. Daarnaar vondt hij mid-
del om te ont........In ons land 's dienst
getreden hebbende, klimde hij allengskens tot
de rang van luitenant generaal.
284. Na vele brillante feiten, liet hij in den zoo-
genaamde eerste engelse oorlog (1652—1634)
in t begin van een gevegt voor de maas zijn
leven, van een musketkogel getreft wezende.
In zijn uitsterste einde beveelde hij zijne ziel en
de zijne aan God, en slands vloot mede aan de
dapperheid der zeelui. Zijne laatste woorden
ik heb afgedaan, hout goe moet kinderen